Bottenlån & topplån

Många bolån består egentligen av två lån, ett bottenlån och ett topplån, men idag är det inte alla bolån som gör det, det finns många banker som erbjuder bolån som bara består av ett bottenlån.

Bottenlån

Bottenlånet är den absolut största delen av bolånet och ser ut så här:

  • Det täcker 75 – 85 % av bostadens värde.
  • Bottenlånet kräver alltid bostaden som säkerhet.
  • Eftersom bottenlånet har en säkerhet har det en lägre ränta än privatlån. Säkerheten gör ju att banken inte tar en så stor risk när den lånar ut pengar och även om bostaden sjunker 15 % i värde har de inte lånat ut mer än vad bostaden då är värd.
  • Ett bottenlån kan betalas av under tiotalsår, det är inte ovanligt att man betalar av på det i minst 30 år.

Topplån

I de fall då bottenlånet understiger 85 % kan man även ta ett topplån som gör att lånen tillsammans ger dig en belåningsgrad på 85 %. Om ditt bottenlån täcker 75 % av bostadens värde kan du ta ett topplån som täcker 10 % av det.

  • Det finns topplån som inte kräver bostaden som säkerhet och det finns de som gör det.
  • Topplånet har alltid en högre ränta än bottenlånet vare sig det kräver bostaden som säkerhet eller inte. Anledningen till det är att risktagandet för topplånet är större än för bottenlån. Om din bostad skulle sjunka i värde med t ex 25 % har banken inte längre någon säkerhet för topplånet om ditt bottenlån är på 75 % och topplånet på 10 %. Och om topplånet inte kräver en säkerhet tar banken en lika stor risk som när de beviljar privatlån.
  • De flesta topplån betalas av på 10 – 20 år.

Idag finns det banker som erbjuder topplån även för dig som har ett bottenlån på 85 % men då är detta lån egentligen samma sak som ett vanligt privatlån.